Decor


Vandaag hebben we met een leuke, goeie ploeg het decor gezet voor de voorstellingen. Nadat al het materiaal werd verzameld werd er begonnen aan opstellen van de decorstukken. Gelukkig kwam de regisseur ook heel de dag helpen, zodat alles juist stond opgesteld.